Online-Hukuk.Org

yaslı adam kucuk cocuk sıkısı

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Kasten Adam Adam Öldürme Suçunun Tasnifi

Arama Puantajı:
46

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Kasten adam öldürme suçu,suçun vasfına göre kasten adam öldürme suçunun temel şekli(TCK 81), kasten adam öldürmes suçunun nitelikli şekli(TCK 82) ve İhmal suretiyle kasten adam öldürme(TCK 83) kastı aşan şekilde adam öldürme(TCK 87/4, 95/4 ve vb) şeklinde tasnif edilebilir. >>>

Töre Saikinin Kapsamı

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Maktulenin kız kardeşinin eşi ile ilişkisi olduğunu öğrenen sanıkların öldürülme konusunda karar aldıları, kaçan maktuleyi bulup getirdikleri ve babası olan sanık tarafından öldürülüğü olayda sanıklar töre saikiyle hareket etmişlerdir.

>>>

Olası Kast ve Teşebbüs

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bu ilkeler ve kanıtlar ışığında mağdur Recep K....'e yönelik eylem değerlendirildiğinde, sanığın, kendisine yönelik herhangi bir eylemi bulunmayan ve kavga ile de ilgisi olmayan mağdurun aracına, gece karanlığında ve önceki olayın etkisi ile hedef gözetmeksizin rastgele yaptığı atışta, merminin arabanın tavanı ile camının birleştiği yere isabet edip, parçalanıp sekerek, nüvelerinin isabeti ile mağdurun yaralanmasına neden olması eylemi kasten adam öldürmeye teşebbüs kapsamında değil, yaralama kapsamında değerlendirilmelidir. Her iki olay araya zaman fasılası girmeksizin ceryan etmiş ise de, sanığın her iki olaydaki davranış biçimi birbirinden tamamen farklıdır, bu nedenle ilk olayda hangi kasıtla hareket etmişse, ikinci olayda da aynı kasıtla hareket etmiştir, şeklindeki kabul, dosya içeriğiyle bağdaşmamaktadır. Diğer yandan rastgele yapılan bir ateş sonucu mermilerin araçtakilere isabeti sonucunda, araçtakilerin ölmesi halinde, gayri muayyen (belirsiz) kast kuralları uyarınca sanık meydana gelen sonuçtan yani öldürmeden sorumlu ise de, ölümün meydana gelmemesi halinde, öldürmeye teşebbüsten sorumlu tutulamaz, aksi kabul belirsiz kast (gayri muayyen kast) durumunda kastın sınırlarını öngörülemeyecek derecede genişletme sonucunu doğurur. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, sanığın meydana gelen yaralama sonucundan belirsiz (gayri muayyen) kast kuralları çerçevesinde sorumlu tutulması gerekirken, boş tabanca ile hedef gözetilerek ikinci kez tetik düşürüldüğüne ilişkin  kuşkulu kabule dayanılarak, sanığın eyleminin adam öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğuna ilişkin Yerel Mahkeme direnme kararı isabetsiz olup, bozulmasına karar verilmelidir. >>>

Kasten Adam Öldürme Suçunda Kast

Arama Puantajı:
15

Hukukçu Mustafa Yıldız

.Kastı aşan  adam öldürme suçunda kastın adam öldürmek olmadığı tespit edilmelidir. >>>

Kasten Adam Öldürme Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)kasten adam öldürme suçunun temel şekli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesinde tanımlanmıştır.Kasten adem  doğrudan kastla irtikap edilebileceği gibi olası yani muhtemel kast ile de irtikap edilebilir >>>

Suca Teşebbüsü, Sanığın fiilleri ve Fillerinin Sonucuna Göre Tespit Etmek Gerekir

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

Öğretide farklı  tanımlamalar yapılmış olmasına rağmen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.06.1985 gün 85/330 sayılı kararında belirtildiği gibi kast, öngörülen ve suç teşkil eden bir fiili gerçekleştirmeye yönelen irade şeklinde tanımlanabilir. Failin iç dünyasında gerçekleşen iradenin bilinmesi mümkün olmadığına göre, bu iradenin dış dünyaya yansıyan biçimine dayalı olarak, yani sanığın eylemlerinin ve eylemlerin doğurduğu sonucun gözönüne alınarak iradenin belirlenmesi ve hangi suç kastı ile hareket ettiğinin saptanması gerekmektedir >>>

Olası Kast ve Kasten Adam Öldürmeye Teşebbbüs

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Olası kast ile irtikap edilen suça teşebbüs olmaz. >>>

Sanığın Kastını İradenin Dışa Yansımalarını Dikkate Yorumlamak.

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

Öğretide farklı  tanımlamalar yapılmış olmasına rağmen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.06.1985 gün 85/330 sayılı kararında belirtildiği gibi kast, öngörülen ve suç teşkil eden bir fiili gerçekleştirmeye yönelen irade şeklinde tanımlanabilir. Failin iç dünyasında gerçekleşen iradenin bilinmesi mümkün olmadığına göre, bu iradenin dış dünyaya yansıyan biçimine dayalı olarak, yani sanığın eylemlerinin ve eylemlerin doğurduğu sonucun gözönüne alınarak iradenin belirlenmesi ve hangi suç kastı ile hareket ettiğinin saptanması gerekmektedir >>>

Kasten Adam Ölürme ve Yağma Suçu

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten adam öldürme suçun gasp amacı ile irtikap edilip edilmediğini, tahkikat safahatında ve yargılama aşamasınd iyi bir şekilde tetkik etmek gerekir. >>>

Hırsızlık ve Kasten Adam Öldürme

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten adam öldürme(intentional Killing) suçu ile hırsızlık suçu birlikte irtikap(commission) edilebilir.Bu durunda, hırsızlık(theft) suçunun adam öldürme fiilinden sonra fırsattan yararlanma şeklinde ortaya çıkıp çıkmadığını tespit etmek gerekir. >>>

Serbest Hareketli Suçlar

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suçun , nasıl irtikap edileceği kanunda  belirtilmemiş ise bu tip suçlara serbest hareketli suçlar.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesinde belirtilen kasten adam öldürme  suçu serbest hareketli suça misal olarak verilebilir.Suçun temel şekli serbest hareketli olmamakla birlikte vasıflı şekli  bağlı hareketli olablilir. mezkur Kanunu'nun 82/1(c) maddesinde tanzim edilen  yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama gibi  şekillerde adam öldürme suçunda adam öldürme suçu bağlı hareketli suç olarak tanımlanlanmıştır >>>

Kasten Adam Öldürme ve Kastı Aşan Adam Öldürmek

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Mustafa Ü. adlı kişinin kuyumcu tamir atölyesinde, sanık Özgür C.’ın mıhlama ustası, maktul Samir G.’in ise mıhlama kalfası olarak çalışmakta olduğu, usta konumunda bulunan sanığın tezgâhını, kalfa olan maktulün temizlememesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu, olaydan bir gece önce sanık, maktul ve tanık Mevlüt A.’in birlikte atölyede sabah saatlerine kadar çalıştıkları, tartışma çıkmamakla beraber aralarında gerginliğin arttığı, sabahleyin maktulden yarım saat kadar sonra işe gelen sanığın tezgâhının yine temizlenmediğini görmesi üzerine maktul ile aralarında kısa bir tartışmanın meydana geldiği, sanık ile maktulün arasının gittikçe bozulduğunu fark eden tanık Mevlüt’ün işyeri sahibi Mustafa’yı evinden arabayla almaya gittiğinde taraflarla konuşarak çözüm bulmasını istediği, öğle sıralarında maktulün tuvalette olduğu sırada sanığın tanık Mevlüt’e kendisinin usta olması nedeniyle maktulün yaptığı işten bir miktar pay alması gerektiği halde maktulün paraya ihtiyacı olması nedeniyle almadığını buna karşılık ise maktulün tezgâhını bile temizlemediğini söylediği, bu konuşmaları tuvaletteyken duyan maktulün çıkınca sanığa sinkaflı küfür etmesi üzerine elinde mıhlama bıçağı olan sanığın vurmak için maktule saldırdığı ancak aralarında bulunan tanık Mevlüt’ün birbirlerine vurmalarına engel olduğu, gürültüler üzerine bürodan çıkan Mustafa’nın sanığı konuşmak için yanına çağırdığı, Mustafa’nın yanına gitmekte olan sanığa maktulün yine küfürlü konuşması üzerine sanığın elindeki mıhlama bıçağı olduğu halde vurmak için maktule saldırdığı, aralarında kavganın başladığı, birbirlerine sarılarak kucaklaştıkları, vücudu sanığa göre daha iri olan maktulün sanığın ayaklarını yerden kestiği, sanığın bu sırada maktulün kalbine elindeki mıhlama bıçağını batırdığı, sanık üstte olacak şekilde birlikte yere düştükleri, tanıklar Mevlüt ile Mustafa’nın kendilerini ayırdıkları sırada maktulün tişörtünde kan lekesi fark ettikleri, açıp baktıklarında kalp üzerindeki küçük bir delikten aşırı miktarda kan geldiğini gördükleri, bu sırada maktulün yere yığıldığı, hastaneye götürüldüyse de yapılan tüm müdahalelere rağmen öldüğü, otopsi tutanağına göre maktulün ölüm nedeninin “göğsünde olan kesici, delici alet yarası nedeniyle kalp zarı ve kalp dokusundaki (duvarındaki) delinme, (kesi) sonucu kan kaybına bağlı kalp durması” olduğu, olayın olduğu kuyumcu tamir atölyesinde sanığın olayda kullandığı avuç içine sığacak büyüklükte, sap kısmı ağaçtan olup namlu kısmı 4 cm uzunluğunda kesici-delici özelliğe sahip mıhlama bıçağının ucu kanlı ve iki parçaya kırılmış vaziyette bulunduğu anlaşılmaktadır. >>>

Taksirli, Kasdi ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Suçlar kasten(İntent) veya taksirle(Negligence) işlenmesi göre, kasten yaralama, kasten adam öldürme gibi kusurluluk şekillerinde irtikap edilebilir..Bu ikisinin arasında 'Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış' suçlarda bulunmaktadır. >>>

Kasten Adam Öldürme Suçuna Misaller

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten adam öldürme suçuna mislaler aşığıda verilmiştir. >>>

Kasten Adam Öldürme ve Mala Zarar Verme Suçu

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten adam öldürme  ile nası ızrar suçu birlikte irtikap edilebilr.Ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesi gereğince fikri içtima hükümleri uygulanmalıdır >>>

Kasten Adam Öldürme Suçuna Azmettimek Mümkündür

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Fail adam öldürmesi ikna edilmiş ise, bu durumda kasten adam öldürmeye azmettirmek suçundan hüküm kurulması gerekir >>>

Kurşun Geçirmez Cam Nedeniyle Sonucun Gerçekleşmemesi

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kasten adam öldürmek(Intentional Killing) amacı ile atılan kurşunların, camın kurşun geçirmez olması nedeniyle, sonuç alınamamsı halinde fiil, kasten adam öldürmeye teşebbüstür.

>>>

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten adam öldürme(Intentional Killing) suçu ile  kasten yaralamayı ayıran kritere ilişkin  emsal Yargıtay kararları aşağıda verilmiştir.  >>>

İnfial Üzerine Adam Öldürme

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

765 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun  450/8. maddesinde tanzim edilen  bir suçu işleyememekten doğan infial ile adam öldürmek suçu, 01.06.2005  tarihinde yürürlüğe giren  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na (Turkish Penal Code) sonradan eklenen maddesi aleyhine yorumlanamaz. >>>

Olası Kastla Adam Öldürme ve Kastı Aşan Şekilde Adam Öldürme Suçu

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 21/2. maddesinde tanzim edilen olası kastla adam öldürme suçu ile,  mezkur Kanunu'nun 87/4. maddesi ikinci cümlesinde tanzim edilen kastı aşan yaralama sonucu ölüm fiilleri birbirinden tamamen farlıdır. >>>

Kasten Adam Öldürme ve Kasten Yaralama

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten adam öldürme(Intentional Killing) suçu ile  kasten yaralamayı ayıran kritere ilişkin  emsal Yargıtay kararları aşağıda verilmiştir.  >>>

Hırsızlık ve 6136 Sayılı Kanunu'na Aykırılık

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yaralamadan önce mağdura ait tabancayı ele geçirip, onu en ağır şekilde yaralayıp etkisiz hale getirdikten sonra, mağdura ait beylik tabancayı beline takmış ve olay yerinden ayrılmıştır. Sanık, ertesi gün kendisine İlişkin olayı televizyonda izlerken kahvehanede bu silahla birlikte yakalanmıştır. Sanık, silahı alıp götürdükten sonra 25 saat sonra yakalanmıştır. Olayda hem hırsızlık hem de 6136 sayılı Kanununa aykırılık bulunmaktadır. >>>

Yağma Suçunda Cebir ve Tehdit Suça Konu Malı Almaya Yönelik Yapılması Gereki

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Yağma suçunda cebir tehdit suçu konu malı almaya yönelik olarak yapılması gerekir. Mağduru yaraladıktan sonra ortaya çıkan fırksattan istifade ile hırsızlık yapılması halinde, fiil gasp değil hırsızlık suçunu oluşturur. >>>

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Silahlı Tehdit

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Daha önce aralarında öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmayan amcasına gürültü yapması ve küfretmesi nedeniyle kızmış olan sanığın, yanına daha nitelikli birkaç fişek yerine içinde kuş saçması ile doldurulmuş bir fişek bulunan tek kırma av tüfeğini alarak amcasının evine gitmek ve evin dış kapısından girer girmez, merdivenlerin yukarısında, kendisine 2,5 metre mesafede ayakta durmakta olan amcasına tehevvürle “seni öldüreceğim” biçiminde bağırdıktan sonra, mani sebebin olmadığı anlaşılan fiziki ortamda, kaçma veya eğilerek vurulmaktan kurtulma imkanı bulunmayan mağduru rahatlıkla vurma olanağına sahipken, mağdur yerine tavana doğru ateş etmekten ibaret olan eylemi bir bütün halinde adam öldürmeye teşebbüs değil, “korkutma kastıyla” icra edilen silahla tehdit suçunu oluşturur. >>>

Kasten Adam Öldürme Suçunda Haksız Tahrik

Arama Puantajı:
5

Hkuukçu Mustafa Yıldız

Karşılıklı tahrik oluşturan eylemlerin varlığı halinde, fail ve mağdurun yekdiğeri yönünden tahrik oluşturan bu haksız davranışları birbirlerine oranla değerlendirilmeli, öncelik-sonralık durumları ile birbirlerine etki-tepki biçiminde gelişip gelişmedikleri göz önünde tutulmalı, ulaştıkları boyutlar, vahamet düzeyleri, etkileri ve dereceleri gibi hususlar dikkate alınmalı, buna göre; etki-tepki arasında denge bulunup bulunmadığı gözetilerek, failin başlangıçtaki haksız davranışına gösterilen tepkide aşırılık ve açık bir oransızlık saptanması halinde, failin haksız tahrik hükümlerinden yararlandırılması yoluna gidilmelidir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.0694 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi