Online-Hukuk.Org

kız kıza şikişmeler

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Birlikte Yaşanan Evde Rıza

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Birlikte yaşanan evde, bayanın(çocuğun) gayri resmi olarak yaşadığı eve  başka bir erkediği  birlikte yaşamak için alması, evde yaşayan diğer erkek(baba) hukukunu ihlal etmez >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Düşünce ve İnanç Hürriyeti

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Somut Tehlike

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Kızlık Bozma Nedeniyle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
17

Mehmet Antalyalı Hukukçu

Kızlık bozmada,  hem kıza hem de kızın yakını anneye manevi tazminat verilmesi gerektirir >>>

Manevi Tazminat ve Evlenme Vaadiyle Kızlık Bozma

Arama Puantajı:
12

Stajyer Avukat Hasan Yılmaz

1- Öncelikle, “evlenme vaadi ile kızlık bozma” ismi altında gerek hukuk ve gerekse ceza yasalarımızda herhangi müessese ve düzenleme yoktur. Zira Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra 5237 sayılı yasa gereğince evlenme vaadi ile kızlık bozma suçu suç olmaktan çıkarılmıştır.

2- Evlenme vaadiyle kızlık bozma suçu kanunlarımızdan çıkarılmakla birlikte, bu durum tazminat manevi tazminat istemeye engel değildir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu halde manevi tazminata hükmedilebileceğine karar vermiştir. (YARGITAY HGK E. 2009/4-273, K. 2009/314, T. 1.7.2009)

>>>

Dolandırıcılık Ve Karşılıksız Çek Keşide Etmek

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)3167 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, yani 1985 yılından önce, karşılıksız çek keşide fiili, mülga 765 sayılı Kanunun 503/1 maddesine göre dolandırıcılık suçundan  tecziye edilmekteydi. Bundan dolayı, karşılıksız çek çeşide edenler, yüz kızartıcı suç olan dolandırıcılık suçundan mahkum edilmektidi. 3167 sayılı Kanunla bu tür kayıtların silnme imkanı ortaya çıkmıştır. >>>

Alkollü Şekilde Araç Kullanmak

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yılıdız

1-)Şüphelinin, alkol aldığı, reflekslerinden, gözlerinin kızarık olmasından ve baygın olmasıyla alkol promilinin yüksek olmasından anlaşılıyorsa bu durumda, fail hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179/2. maddesiyle hüküm tesis edilmesi gerekir. >>>

Töre Saikinin Kapsamı

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Maktulenin kız kardeşinin eşi ile ilişkisi olduğunu öğrenen sanıkların öldürülme konusunda karar aldıları, kaçan maktuleyi bulup getirdikleri ve babası olan sanık tarafından öldürülüğü olayda sanıklar töre saikiyle hareket etmişlerdir.

>>>

Haksız Tahrik Kabul Edilen fiiller Kararda Gösterilmelidir

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yildiz

  Maktüller Metin ve Ahmet ile mağdur Ümmühan’’ın sanığa yönelik tahrik olarak kabul edilen olay öncesi ve olay sırasındaki haksız eylem ve sözlerinin ne olduğu denetime imkan verecek şekilde  kararda gösterilmelidir   >>>

Tarkisrle Ölüme Sebebiyet Verme Adli Sicil

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu, adli sicil kayıtları yönünden yüz kızartıcı bir suç değildir. >>>

Hakeret ve İftira Suçu

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Şikayet ve ihbar hakkının kullanıldığından bahsetmek için, ilk önce, ihbar ve şikayet hakkınn 5271 sayıl Ceza Muhakemesinin 158. maddesinde belirtilen mericilere ve bu mercilere ulaştırılmak üzere ilgili makamlara yapılması gerekir >>>

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Silahlı Tehdit

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Daha önce aralarında öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmayan amcasına gürültü yapması ve küfretmesi nedeniyle kızmış olan sanığın, yanına daha nitelikli birkaç fişek yerine içinde kuş saçması ile doldurulmuş bir fişek bulunan tek kırma av tüfeğini alarak amcasının evine gitmek ve evin dış kapısından girer girmez, merdivenlerin yukarısında, kendisine 2,5 metre mesafede ayakta durmakta olan amcasına tehevvürle “seni öldüreceğim” biçiminde bağırdıktan sonra, mani sebebin olmadığı anlaşılan fiziki ortamda, kaçma veya eğilerek vurulmaktan kurtulma imkanı bulunmayan mağduru rahatlıkla vurma olanağına sahipken, mağdur yerine tavana doğru ateş etmekten ibaret olan eylemi bir bütün halinde adam öldürmeye teşebbüs değil, “korkutma kastıyla” icra edilen silahla tehdit suçunu oluşturur. >>>

Cinsel Suçların Çeşitleri

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Genel olarak cinsel suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, reşit  olan cocuğun cinsel ilişkisi, cinsel istismar şeklinde özetlenebilir. Cisnel saldırı da kendi içinde basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel olarak ikiye ayrılır. >>>

Çocuğun Rızaen Cinsel İlişkisi

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)15 yaşını ikmal etmiş kız veya erkek çocuğunun, hile, tehdit, cebir veya iradeyi etkileyen bir neden olmadan rızaen cinsel ilişkiye girmesi, şikayete tabi bir suçtur.Mağdurun veya mağdurenini şikayeti yoksa  tecziye edilemez. >>>

Rızaen Gayriresmi ilişkide Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Davacı, gayri resmi evliliğin gerçekleştiği 2004 yılında reşit ve mümeyyizdir. Resmi nikah olmaksızın kendi iradesi ile evlenmeyi kabul etmiştir. Davacı davalının başka biriyle evli olduğunu ve bu evlilikten çocukları olduğunu bilmektedir. Buna rağmen evlilik vaadi ile kandırıp kızlığını bozduğu iddiası ile manevi tazminat isteminde bulunamaz. Mahkemece manevi tazminat isteminin reddine karar vermek gerekir. >>>

Boşanma ve Çocuk İadesi

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Boşanma ve çocuk iadesine ilişkin Hukuk Genel Kurulunun emsal kararı ekte verilmiştir. >>>

5510 Sayılı Kanunun Getirdiği Yenilikler

Arama Puantajı:
5

Uzman Hukukçu Ahmet Ünlü

5510 sayılı Kanunla Getirilen Bazı Yenilikler Aşağıda Belirtilmiştir >>>

Yağma(Gasp) Suçunda Mağdurun Çelişkili Beyanının Değerlendirilmesi

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Mağdurun, soruşturma aşamasındaki ifadesi ile kovuşturma safhasındaki ifadesi arasında çelişki var ise, mağdur sanıkları korumak gayesi ile ifade değiştirmiş olabileceğinden, ilk ifadesine itibar edilmelidir. >>>

Hırsızlık ve Mala Zarar Verme

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hırsızlık ve mala zarar verme suçları birlikte işlenebilir. Hırszılık ve nası ızrar suçu birlikte irtikap edildiğinde, gerçek içtima hükümlerinin uygulanması gerekir. >>>

Bulundurma Ruhsatlı Silahın Taşınması Suç Oluşur

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bulundurma ruhsatlı silahın taşınması suçtur.Ancak taşıma kastının olup olmadığını tespit etmek gerekir >>>

Başkasının Yerine Sınava Girmek

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Başkasının yerine sınava girmek, sınava girişte tecih edilen usul, fiilin ne şekilde son bulduğu ve sınav kağının mahiyetine, sınava giren kişinin nasıl azmettirildiğine göre değişik mahiyeti olan  çetrefilli bir hukuki problemdir. Yargıtay kararları ışığında konu açıllanmaya çalışılmıştır >>>

Hususi Belgede Sahtecilik ve Hususi Belgeyi Bozmak

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hususi belgede sahtecilik ve hususi belgeyi bozma suçları birbirinden faklıdır. >>>

Hırsızlık Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hırsızlık suçunun özellikleri aşağıda verilmiştir. >>>

İftira Suça Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Aşağıda iftira suçu hakkında umumi malumat verilmiştir. >>>

Belgede Sahtecilik Suçunun Ortak Özellikleri

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Begde satecilik(documet counterfeiting) suçunun ortak özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

>>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 3.0749 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi