Online-Hukuk.Org

anne kız şikişenler

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Mahkumiyet İçin Kuşku Giderilmelidir

Arama Puantajı:
43

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Öz annesini öldürmeye azmettirme ve kasten öldürme suçundan sanıklar hakkında; ceza yargılamasının evrensel ilkelerinden biri olan kuşkudan sanık yararlanır kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. >>>

Boşanma ve Çocuk İadesi

Arama Puantajı:
33

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Boşanma ve çocuk iadesine ilişkin Hukuk Genel Kurulunun emsal kararı ekte verilmiştir. >>>

Birlikte Yaşanan Evde Rıza

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Birlikte yaşanan evde, bayanın(çocuğun) gayri resmi olarak yaşadığı eve  başka bir erkediği  birlikte yaşamak için alması, evde yaşayan diğer erkek(baba) hukukunu ihlal etmez >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Somut Tehlike

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Düşünce ve İnanç Hürriyeti

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Kızlık Bozma Nedeniyle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
18

Mehmet Antalyalı Hukukçu

Kızlık bozmada,  hem kıza hem de kızın yakını anneye manevi tazminat verilmesi gerektirir >>>

Töre Saikinin Kapsamı

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Maktulenin kız kardeşinin eşi ile ilişkisi olduğunu öğrenen sanıkların öldürülme konusunda karar aldıları, kaçan maktuleyi bulup getirdikleri ve babası olan sanık tarafından öldürülüğü olayda sanıklar töre saikiyle hareket etmişlerdir.

>>>

Manevi Tazminat ve Evlenme Vaadiyle Kızlık Bozma

Arama Puantajı:
13

Stajyer Avukat Hasan Yılmaz

1- Öncelikle, “evlenme vaadi ile kızlık bozma” ismi altında gerek hukuk ve gerekse ceza yasalarımızda herhangi müessese ve düzenleme yoktur. Zira Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra 5237 sayılı yasa gereğince evlenme vaadi ile kızlık bozma suçu suç olmaktan çıkarılmıştır.

2- Evlenme vaadiyle kızlık bozma suçu kanunlarımızdan çıkarılmakla birlikte, bu durum tazminat manevi tazminat istemeye engel değildir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu halde manevi tazminata hükmedilebileceğine karar vermiştir. (YARGITAY HGK E. 2009/4-273, K. 2009/314, T. 1.7.2009)

>>>

Üç Yaşını Doldurmuş Terk Edilmesi

Arama Puantajı:
12

Hukukçu MustafaYıldız

Sanığın 3 yaşını henüz doldurmamış çocuğunu gündüz saatlerinde annesinin oturduğu evin merdivenlerine bırakıp gitmesinden sonra küçük çocuğun anneannesi tarafından farkedilmesi halinde suç oluşmuştur. >>>

Haksız Tahrik Kabul Edilen fiiller Kararda Gösterilmelidir

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yildiz

  Maktüller Metin ve Ahmet ile mağdur Ümmühan’’ın sanığa yönelik tahrik olarak kabul edilen olay öncesi ve olay sırasındaki haksız eylem ve sözlerinin ne olduğu denetime imkan verecek şekilde  kararda gösterilmelidir   >>>

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Silahlı Tehdit

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Daha önce aralarında öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmayan amcasına gürültü yapması ve küfretmesi nedeniyle kızmış olan sanığın, yanına daha nitelikli birkaç fişek yerine içinde kuş saçması ile doldurulmuş bir fişek bulunan tek kırma av tüfeğini alarak amcasının evine gitmek ve evin dış kapısından girer girmez, merdivenlerin yukarısında, kendisine 2,5 metre mesafede ayakta durmakta olan amcasına tehevvürle “seni öldüreceğim” biçiminde bağırdıktan sonra, mani sebebin olmadığı anlaşılan fiziki ortamda, kaçma veya eğilerek vurulmaktan kurtulma imkanı bulunmayan mağduru rahatlıkla vurma olanağına sahipken, mağdur yerine tavana doğru ateş etmekten ibaret olan eylemi bir bütün halinde adam öldürmeye teşebbüs değil, “korkutma kastıyla” icra edilen silahla tehdit suçunu oluşturur. >>>

Cinsel Suçların Çeşitleri

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Genel olarak cinsel suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, reşit  olan cocuğun cinsel ilişkisi, cinsel istismar şeklinde özetlenebilir. Cisnel saldırı da kendi içinde basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel olarak ikiye ayrılır. >>>

Çocuğun Rızaen Cinsel İlişkisi

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)15 yaşını ikmal etmiş kız veya erkek çocuğunun, hile, tehdit, cebir veya iradeyi etkileyen bir neden olmadan rızaen cinsel ilişkiye girmesi, şikayete tabi bir suçtur.Mağdurun veya mağdurenini şikayeti yoksa  tecziye edilemez. >>>

Çelişkili İfadelere İstinaden Hüküm Kurulamaz

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” yani “kuşkudan sanık yararlanır” kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkûmiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilmesinin tek yolu budur. >>>

Yağma(Gasp) Suçunda Mağdurun Çelişkili Beyanının Değerlendirilmesi

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Mağdurun, soruşturma aşamasındaki ifadesi ile kovuşturma safhasındaki ifadesi arasında çelişki var ise, mağdur sanıkları korumak gayesi ile ifade değiştirmiş olabileceğinden, ilk ifadesine itibar edilmelidir. >>>

Kasten Yaralama ve Yağma(2)

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Birbiriyle çelişkili ve kesin bir kanaat vermekten uzak kanıtlara dayanılarak, sanığın yağma suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi isabetsiz olup, direnme hükmünün bu nedenlerle bozulması gerekmektedir. Ancak, sanığın olay sırasında katılanı 7 gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaraladığı sabit olduğuna göre, eylemi 765 sayılı TCY’nın 456/4. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçunu oluşturmaktadır. >>>

Şikâyet ve Velayet Hakkı

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)4721sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 336. maddesi gereğince evlilik birliği devam ettiği sürece anne ve baba velayet hakkını birlikte kullanır >>>

Mala Zarar Verme Suçunda Şahsi Çezasızlık Sebebleri Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Mala zarar verme suçu hakkında,  şahsi cezasızlık  sebebleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 167. maddesinde tanzim edilmiştir.Şahsi cezasızlık sebebleri  fiili suç olmaktan çıkarmaz. Fiil suç olmaya devam eder.Ancak ceza verilemez >>>

Genel Taciz Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Musutafa Yıldız

1-)Cinsel Taciz suçu, cinsel suçların en  hafifidir. Cinsel  taciz suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesinde tanzim edilmiştir.Cinsel taciz suçu kendi içinde,  basit cinsel taciz ve vasıflı cinsel taciz olmak üzere iki şekilde tasnif edilenilir. Basit Cinsel taciz 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 105/1.  maddesinde tanzim edilmiştir. >>>

5510 Sayılı Kanunun Getirdiği Yenilikler

Arama Puantajı:
5

Uzman Hukukçu Ahmet Ünlü

5510 sayılı Kanunla Getirilen Bazı Yenilikler Aşağıda Belirtilmiştir >>>

Dolandırıcılık Ve Karşılıksız Çek Keşide Etmek

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)3167 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, yani 1985 yılından önce, karşılıksız çek keşide fiili, mülga 765 sayılı Kanunun 503/1 maddesine göre dolandırıcılık suçundan  tecziye edilmekteydi. Bundan dolayı, karşılıksız çek çeşide edenler, yüz kızartıcı suç olan dolandırıcılık suçundan mahkum edilmektidi. 3167 sayılı Kanunla bu tür kayıtların silnme imkanı ortaya çıkmıştır. >>>

Rızaen Gayriresmi ilişkide Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Davacı, gayri resmi evliliğin gerçekleştiği 2004 yılında reşit ve mümeyyizdir. Resmi nikah olmaksızın kendi iradesi ile evlenmeyi kabul etmiştir. Davacı davalının başka biriyle evli olduğunu ve bu evlilikten çocukları olduğunu bilmektedir. Buna rağmen evlilik vaadi ile kandırıp kızlığını bozduğu iddiası ile manevi tazminat isteminde bulunamaz. Mahkemece manevi tazminat isteminin reddine karar vermek gerekir. >>>

Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçları birlikte irtikap ediliğinde 5237 sayılı Kanunun 212/1 madde gereğince gerçek içtima kuralları tatbik edilir. >>>

Vasıflı Cinsel İstismar Suçun Rapor Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan kızlık zarının yapısı, bozulup bozulmadığı, anüler yapıda ise duhule müsait olup olmadığı ve ereksiyon halindeki penisin duhulu ile yırtılıp yırtılmayacağı hususuha rapor alınması gerekir >>>

Güveni Kötüye Kullanma Suçuyla İlgili Şahsi Cezasızlık Sebebleri Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Güveni Kötüye Kullanma  suçuyla ilgili ,  şahsi cezasızlık  sebebleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 167. maddesinde tanzim edilmiştir.Şahsi cezasızlık sebebleri  fiili suç olmaktan çıkarmaz. Fiil suç olmaya devam eder.Ancak ceza verilemez >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.7366 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi