Online-Hukuk.Org

Kemik Kırığı Olacak Şekilde Yaralma Suçunda Temel Cezanın Tespiti

Okunma: ay:114 toplam:2336

1-)Yaralama suçundan dolayı yasa maddelerinin tatbiki sırasında öncelikle 5237 sayılı yasanın 86. maddesinden temel hapis cezası tayin ve takdir olunduktan sonra 5237 sayılı yasanın 61/1-4-5. maddelerinde belirtilen şekle ve sıraya göre  ceza  tayin edilmesi gerekir

2-)Yaralama suçundan dolayı yasa maddelerinin tatbiki sırasında öncelikle 5237 sayılı yasanın 86. maddesinden temel hapis cezası tayin ve takdir olunduktan sonra 5237 sayılı yasanın 61/1-4-5. maddelerinde belirtilen şekle ve sıraya göre önce artırıma ilişkin maddelerin, sonra da indirime ilişkin maddelerin tatbik edilmesi suretiyle yapılması gerekirken, temel hapis cezası belirlenmeden bir artırım maddesi olan 87/1-d-son üzerinden netice hapis cezası tayin olunarak 5237 sayılı yasanın 61. maddesine aykırı davranılması,(3.CD Esas No:2008/9979 Karar No:2009/19946 )

3-)Neticesi sebebiyle Ağırlaşmış yaralama suçları TCK'nın 87. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin 1 ve 2. fıkraları değişik oranlarda  artırımlar öngörmektedir. Bu artırımların TCK'nın 61/1 maddesi uyarınca aynı kanunun 86/1 maddesinde öngörülen alt ve üst sınırları içinde belirlenen temel ceza üzerinde yapılacağı konusunda bir tereddüt yoktur. Esasen Ağır neticelerin ortaya çıkmasına neden bir yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde hafif bir yaralanma olarak kabul edilmesi kasten yaralama suçunun kanunda düzenleniş şekline ve kanun koyucunun amacına aykırıdır.
Vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olan yaralanmalar neticesi sebebiyle Ağırlaşmış yaralama olarak görülmüş ve  5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 87/3 maddesinde düzenlenmiştir. 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe 5237 sayılı TCK'nın 87/3 maddesi alt ve üst sınırları belirtilen (1 yıldan 6 yıla kadar) ceza hükmü içeren müstakil bir ceza maddesi idi. Ancak TCK'nin 87/3 maddesi 19.12.2006 tarihinde 5560 sayılı kanunla  "Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır şeklinde değiştirilmiş ve müstakil bir ceza maddesi olmaktan çıkarılmış ve bir artırım  maddesi haline getirilmiştir. Yapılan değişiklik sonrası yaralanmanın kemik kırığına ve çıkığına neden olması durumunda  5237 sayılı Türk Ceza Kanunun (Turkish Penal Code) 86/1maddesi uyarınca temel ceza belirlenip, uygulama imkanının varlığı halinde aynı maddenin 3. fıkrasındaki artırım yapıldıktan sonra, kemik kırığı veya çıkığının hayat fonksiyonlarına etkisine göre 87/3 maddesine göre cezanın yarısına kadar artırım yapılabilecektir. 3.CD  17/02/2010 tarihli ve Esas No:2010/1412  Karar No:2010/2472 sayılı içtihadı)

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yorumlar

Bu yazıyı ilk olarak siz yorumlayın.

Arkadaşına gönder

Adınız :
Mail adresiniz :
Arkadaşınızı Adı :
Arkadaşınızın maili :
Eklemek İstediğiniz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

Yorumla

Adı, Soyadı :
Mail :
Yorumunuz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

* Yorumunuz kontrol edildikten sonra yayımlanacaktır.

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.8875 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi