Online-Hukuk.Org

Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili İçin Gasp

Okunma: ay:22 toplam:1259

1-)Gasp suçunun, hukuki ilişkiye dayanan bir alacağın tahsili için irtikap edilmesi halinde, 5237 sayılı Türk Ceza  Kanunu'nun 150/2. maddesine göre, tehdit ve kasten yaralama suçunu ilişkin hükümler uygulanır

2-)Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili için tehdit suçunun irtikap(commission) halinde, tehit suçuna ilişkin hükümler uygulanmasından maksat, cezanın tehdit  suçuna göre tayin edilmesi gerekir

3-)Sanığın alacağını ispatlamak şartıyla, idareye veya yetkili mercie müracaat edeceği yerde, hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil etmek amacıyla, bizzat kendisi veya yakınları(yani eşi, çocuğu ve kardeşleriyle) birlikte gidip alınması halinde  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 150/1. maddesine mümas suç oluşur. 765 sayılı Kanununda mezkur kanunu'nun 308. maddede suç oluşur.

4-)Sanığın kendisi de olsa, faiz ve geçikmeden kaynaklanan masrafların üzerinde ekleme yapıp tahsil etmesi halinde, suç gasp suçu oluşur.

5-)TCK 150/1. maddelerle ilgili açıklamar YCGK  26.04.2011 tarihli ve 2011/6-7 sayılı içtihadı ve 6.CD  2009/23587-14332 sayılı içtihatlarına bakılmalıdır.

6-)Sanık alacağını ispatlamış olsa bile,  bu hakkını bizzat kendisi(veya çocuğu, eşi ve kardeşleriyle) birlikte değilde, alacak ve bu hakla ilgisi olmayan çete, tetikçiler veya mafya olarak tanınan kişilerle anlaşıp  bu  kişiler tarafından mağdur  veya eşya üzerinde cebir veya şiddet  kullanmak suretiyle  hakkın elde edilmesi halinde alacaklı için bile gasp oluşur.6.Ceza dairesinin görüşü budur.

7-)Ancak 1. CD dairesinin görüşü farklıdır.Birinci daireye göre, tahsil edilen miktar alacakla sınırlı ise TCK'nun 40. maddesi gereği  mezkur Kanunu'nun 150/1. maddesi olur.Alacaklı, alacağın tahsili için çete üyelerine talimat vermiş ise  tahsil edilen miktar da alacak ile sınırlı ise bu durumda alacağın tahsili suçundan yani sadece tehdit veya müessir fiil suçundan tecziye edilmesi gerekir.

8-)Bize göre, 1.CD görüşü huku uygundur. Suça vasfını veren husus, gasp suçuna ilişkin alacağın hukuki ibir ilişkiye dayanmasındır.Bundan dolayı Birinci ceza dairesinin görüşüşünün hukuka uygun olmasıdır.

9-)Alacağın veya hakkın üzerinden belli bir süre geçmiş ise bu durumda enflasyonun getirdiği olumsuz etki de dikkate alınarak  alındığında TCK'nun 150/1. maddesi uygulanması gerekir. Ancak, alacağın üzerine, enflasyan ve masraf bahanesiyle gerçek değerin  üzerinde miktar ilave edilmiş ise bu durumda  gasp suçu oluşur.

10-) Alacaklının yerine, alacaklının işçileri ve  borçluyu kaçırıp hürriyetini tahdit edip bu durana poposuna kazık sokmalaları halinde, hem gasp hem de vasıflı cinsel taciz suçu  oluşur.Bu durumda alacaklının ne şekilde talimat verdiğine bakalım. Alacaklı tetikçilere alacağın ne şekilde olursa olsun tahsil edin şeklinde bir talimat vermiş ve vermiş olduğu bu talimatta bu şekilde ispat olunuyorsu bu durumda tetikçiler veya çeteçilerin her türlü işlemiş olduğu suçundan sorunlu olduklarından ırza geçme suçundan da sorumlu olur.Ancak azmettiren yani alacaklı, tetikçilere sadece parasının tahsilini talep etmiş ise bu durumda sadece gasp suçundan sorumlu olur.

11-)Sanığı Rüstem dükkanından çalınan para ile  sanıkların mağdurdan aldıkları üç adet senedin toplamı arasında  büyük farklılar bulunması ve falcının mücerret beyanıyla  mağdurların, sanığın dükkanından hırsızlık yaptıklarını inanılması  hayatın mutat akışına aykırı olduğundan fiil ihkakı hak konusu değil, zorla senet imzalatmak suçunu oluşturur.

12-)Sanıkların, sanık Selçuk'a 6.000,00 TL alacağı tahsil etmek amacıyla katılına araca bindirip  tek katlı bir eve götürüp elbisesini çıkarıp  vücüdünü sair bir cisim sokulmak suretiyle cinsel sadırıda bulunulması ve mağdurun üzerinde bulunan 180,00 TL 'nin alınması fiili, gasp ve cinsel saldırı suçunu oluşturur.(6.CD 16.03.2010 tarihli ve2008/22780E sayılı içtihadı)

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yorumlar

Bu yazıyı ilk olarak siz yorumlayın.

Arkadaşına gönder

Adınız :
Mail adresiniz :
Arkadaşınızı Adı :
Arkadaşınızın maili :
Eklemek İstediğiniz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

Yorumla

Adı, Soyadı :
Mail :
Yorumunuz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

* Yorumunuz kontrol edildikten sonra yayımlanacaktır.

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.8445 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi