Online-Hukuk.Org

Dolandırıcılık Suçunda Zamanaşımı

Okunma: ay:138 toplam:2449

Dolandırıcılık suçunda zamanaşımı, suçun tekemmül anında başlar. Suçun tekemmül anı da,  menfaatın temin edildiği andır. Menfatın temin edilmesi demek, hukuken kişinin hakimiyet alına girmesi demektir. Kişinin fiiline tasarruf edip etememesi veya edememesi sonuca etkili değildir.Dolandırılcık konusu menfat kişinin bankadaki veya posta çek hesabındaki paraya hafta sonu veya bayram gibi tatil günleri girmiş ise  bu durumda, fail  tasarruf edememese biler  suç tarihi ve zamanaşımının  başlangıcı  paranın hesaba girdiği tarih ve zamanaşımının başlangıcı da bu tarihtir.

1-)Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 3.3.1998 gün ve 6/8-69 sayılı kararında açıklandığı üzere; önceden doğmuş bir zarar veya doğmuş bir borç için hileli davranışlarda bulunulması halinde zarar veya borç,kandırıcı nitelikteki davranışlar sonucu doğmayacağından dolandırıcılık suçunun oluşmayacağı cihetle;sanık Nasin müdafiinin 11.01.2010 tarihli dilekçesinde sanıklar ile şikayetçi firmanın cari hesap usulüyle çalıştığını ve çekin önceden doğmuş bir borç nedeniyle verildiğine ilişkin savunmasının, ödemelerin sonradan yapıldığını beyan eden şahit  Yasin Celal tarafından doğrulanması ve katılanın da 02.10.2009 günlü beyanında sanıklarla ticari ilişki nedeniyle çek alışverişlerinin olduğunu, suça konu çekin alacağa karşılık sanıklar tarafından verildiğini beyan etmesi ve vekilinin de 24.05.2004 tarihli şikayet dilekçesinde  sanıkların müvekkiline olan borca karşılık çeki ciro ederek verdiklerini iddia etmesi karşısında;çekin önceden doğmuş bir borç nedeniyle verilip verilmediği araştırılmadan ve dolandırıcılık suçlarında haksız menfaatin elde edildiği tarih suç tarihi olacağı ve suç tarihi olarak kabul edilen 07.11.2003 tarihinin çekin bankaya ibraz tarihi olup anılan çek karşılığı malların ne zaman verildiği tespit edilmeden dava zamanaşımının denetimine imkan vermeyecek şekilde eksik inceleme sonucu hüküm kurulması, hukuka aykırıdır ,(11.CD  10.02.2010  tarihli ve Esas No : 2010/13992   Karar No : 2011/722 künyeli içtihadı)

2-)Suç teşebbüş safahatında kalmış ise, zamanaşımı başlangıcı teşebbüsün yapıldığı andır.

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yorumlar

Bu yazıyı ilk olarak siz yorumlayın.

Arkadaşına gönder

Adınız :
Mail adresiniz :
Arkadaşınızı Adı :
Arkadaşınızın maili :
Eklemek İstediğiniz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

Yorumla

Adı, Soyadı :
Mail :
Yorumunuz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

* Yorumunuz kontrol edildikten sonra yayımlanacaktır.

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.8894 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi