Online-Hukuk.Org

YAĞMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK

sayfa: 1 kayıt sayısı:5

Dava Açılmadan Önce Gasp Suçunda Etkin Pişmanlık Sayılan Fiiler

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Dava açılmadan önce etkin  gasp(robbery) suçundan pişmanlık gösterilmesi halinde , 5237 sayılı Türk Cezanunu'nun 168/3. maddesine göre uygulama yapılmalıdır >>>

Gasp Suçu Tekemmül Ettikten Sonra Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanır

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 161/1. maddesinde tanzim edilen etkin pişmanlık hükümleri, gasp suçu tekemmül ettikten sonra uygulanır.

>>>

Olaydan 20 Dakika Sonra Suça Konu Malı Kendiliğinden İade Edilmesi Halinde Gasp Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümleri Değerlendirilmelidir

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sanığın, olaydan 20 dakika kadar sonra kendiliğinden polis karakoluna gelip teslim olarak  üzerinde bulunan suça konu cep telefonlarını görevlilere teslim ettiğinin anlaşılması karşısında, sanığın pişman olduğuna dair savunması terettüte yer bırakmayacak şekilde araçtırılmalıdır.

>>>

Soruşturma Safahatında Yağma Suçunda Dolayı Etkin Pişmanlık Gösterilmesi

Hukukuçu Mustafa Yıldız

 Somut olayda, mağdurdan yağmalanan cep telefonunun yenisinin alınarak mağdura verilmek suretiyle iade ve tazminin sağlandığı tarihin ise 22.10.2006 olması nedeniyle, etkin pişmanlık kovuşturma aşamasında gerçekleşmiştir. Bu itibarla, sanıkların cezalarından 1/3 oranında indirim yapılması yasaya uygun bulunduğundan, sair yönleri de usul ve yasaya uygun bulunan Yerel Mahkeme direnme hükmünün onanmasına karar verilmelidir. >>>

Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  168/3. maddesine göre, gasp(robbery) suçunda  etkin pişmanlık(effective remorse) hükümlerinin uygulanması mümkündür.

>>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.1491 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi