Online-Hukuk.Org

TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURAN FİİLLER

sayfa: 1 kayıt sayısı:3

Kavga Bıçak Teşhiri Tehdit Suçunu Oluşturur

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kavga ortamında bıçak teşhir etmek  tehdit suçunu oluşturur. Kavga ortamında hiç bir söz sarf etmeden  sadece bıçak teşhir edilmesi  halinde silahlı tehdit suçunu oluşturur. Bundan dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 106/2(a) maddesiyle tecziye edilmesi gerekir >>>

Kavgada Silah Boşaltmak Fiili Tehdit Suçunu Oluşturur

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığın kavga sırasında silahını çıkartarak havaya ateş etmesi fiili  kavgaya katılan kişilere davranış yoluyla yapılmış eylemli bir tehdittir. Başka bir anlatımla, kişiler üzerinde öldürücü ve yaralayıcı etkisi herkes tarafından bilinen tabancanın herhangi bir hedef gözetilmeksizin havaya doğru ateşlenmesi, kavgaya katılmış bulunan kişilere yapılabilecek sair bir kötülüğün fiili olarak bildirimidir. Bu nedenle sanığın eylemi 5237 sayılı TCY’nın 106/1-2. cümlesinde düzenlenen sair tehdit suçunu oluşturmakta olup, lehe yasa değerlendirmesinin bu madde ile 765 sayılı TCY’nın 466/2. maddesi arasında yapılması gereklidir. >>>

Öfke Anında Yapılan Tehdit İçerikli Sözler Tehdit Suçumu Oluşturur

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Mücerret öfke tehdit kastını kaldıran bir husus değildir.Bundan dolayı öfke anında söylenen sözler  tehdit suçunu oluşturabilir >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.0419 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi