Online-Hukuk.Org

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN TESELSÜLEN İŞLENMESİ

sayfa: 1 kayıt sayısı:10

Aynı Anda Aynı Mağdura Karşı Birden Birden Fazla Sahte Senet Verme

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı TCK.nun 43. maddesinde, 765 sayılı Yasanın 80. maddesinden farklı olarak “değişik zamanlarda bir kişiye karşın” denilmesi karşısında, aynı anda aynı mağdura karşı işlenen eylemlerde zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanamaz >>>

Aynı Anda Farklı Hukuki İlişkilere İstinaden Sahte Senet Verme

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Belgede sahtecilik suçunun teselsülen irtikap edilmesi mümkündür >>>

Bankadan Kredi Almak İçin Teselsülen Sahtecilik Yapmak

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Bankadan kredi almak için sahte ikametğah belgesi, nüfus cüzdanı ve kredi başvurusu  yapılması halinde teselsülen sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanmalıdır >>>

Birden Fazla Araca Ait Sahte Plaka ve Tescil Evrakı Üzerinde Sahtecilik

Hukukçu Mustafa Yıldız

Birden fazla plaka ve sahte tescil evrakı tanzim etmek fiili, her bir sahte plaka ve bu araca ait tescil evrakları hakkında 5237 sayılı Türk Ceza  Kanunun( Turkish Penal Code) 204/1 ve 43 maddeleri uygulanması gerekir >>>

Çek Karnesi Almak İçin Teselsülen Sahtecilik Yapmak

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Sanığın, çek karnesi almak için,  seri halde sahtecilik suçu işlemesi halinde, teselsülen resmi evrakta sahtecilik suçundan dolayı ceza vermek gerekir. >>>

Devletten Para Almak İçin Birden Fazla Hakediş Raporu Tanzim Etmek

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Birden çok geçici hakediş raporunu sahte olarak düzenleyip, bunları kullanmak suretiyle yapılmamış işlerin paralarını Devletten tahsil ettikleri sabittir. Sanık Ejder, ortağı olduğu firmanın, yapmadığı ya da eksik yaptığı imalatların paralarının tahsil edilmesinde kullanılan geçici hakediş raporlarının sahte olduklarını bilmekte olup, sahte belgelerin bu firmanın bir yetkilisi tarafından imzalanmış bulunması karşısında yalnızca imzaladığı tek belgeden sorumlu tutulacağını kabul etmek olanaksızdır. Bu nedenle sanığın aynı suç işleme kararı ile hareket ederek diğer sanık Engin ile birlikte birden fazla sahtecilik suçu işlediği anlaşılmakla, Yerel Mahkemece hakkında teselsül hükümlerinin uygulanması isabetlidir.

>>>

Farklı Günlerdede Vergi Alındısı Makbuzu Düzenleme

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kamu görevlisi olmayan kişinin, farklı günlerde birden fazla 'Vergi Alındısı Makbuzu' tanzim etmesi fiii,  zincirleme olarak  resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturur >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Teselsülen Farklı Kanunlar Zamanında İşlenmesi

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Resmi belgede sahtecilik suçu seçimlik hareketli suçlardandır. Tanizim etmek gibi  hareketin biri ile suç işlenmiş ve bilahare de mezkur belgeyi kullanmak gibi başka bir hareketle de suç teselsül ettirilmiş olabilir. Durum da suç tarihi teselsülün bittiği tarihtir. >>>

Teselsülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Aynı Kasıt Altında İrtikap Edilmesi Gerekir

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sahtecilik suçunun mağdurları farklı ve sahtecilik aynı amaç tanzim edilmemiş ise her zincirleme suç hükümleri uygulanmaz >>>

Veraset İlamı Almak İçin Teselsülen Sahtecilik Yapmak

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Veraset ilamı almak için teselsülen sahtecilik yapılması halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu'nun  204/1 ve 43. maddesi uygulanmalıdır >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 3.2738 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi