Online-Hukuk.Org

RESMİ BELGE ÇEŞİTLERİ

sayfa: 1 kayıt sayısı:9

Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgeler

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kamu görevlisi tarafınan tazim edilen resmi belgeler  kural olarak, aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgelerdir.Bir belgenin sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli bir belge olması için, 5271 sayılı Ceza Muhakemesinin 222/1 maddesinde belirtildiği gibi, sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belge olduğunun belirtilmesi gerekir.

>>>

Hülasa Mahiyetindeki Resmi Varakalar

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bazı varakaların aslı bulunmamaktadır. Ancak, bir faaliyetin veya çalışmanın hülasası mahiyetindedir.  Bunlara misal olarak tapular, adli sicil kayıtları, nüfus cüzdanları, ehliyetler verilebilir. >>>

Karma Vasıflı Resmi Evraklar

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bazı resmi belgeler  bütünlük olarak aksi sabit oluncaya kadar geçerli veya sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli  resmi evrak vasfını değil,  bölümleri itibariyle her iki vasfı da birlikte taşıyabilir. >>>

Musaddak Resmi Varakalar

Hukukçu Mustafa Yıldız

Aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi bir varakayı, notere tasdik ettirmemiz halinde, mezkur varaka sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli bir evrak halinde gelmez. >>>

Resmi Belge Hükmünde Evraklar

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Resmi  evrak hükmünde olan belgeler, aslında  hususi belgelerdir; ancak kanun taşıdığı önem itibariyle bu resmi evrak hükmünde kabul edilmiştir. Resmi belge hükmünde olan  evraklara, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden evrak, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname misal olarak verilebilir. >>>

Resmi Belge Vasfını Kaybeden Evraklar

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bazı belgeler  resmi evrak veya resmi evrak hükmünde olmasına rağmen, resmi belge veya   resmi evrak hükmünde olma vasfını kaybedebilir veya resmi belge veya resmi evrak hükmünde olduğunun ispat  edilmesi mümkün değildir.Bu durum, hususi evrak olarak kabul etme gerekir.

>>>

Resmi Belge Vasfını Kazanabilecek Evraklar

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Açığa ciro edilmiş çek, emre muharret senet ve poliçe gibi, resmi evrak hükmünde olan belgeler, kanuni unsurları tekevvün etmediği sürece, hususi evrak hükmündedir.

>>>

Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgeler

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Belgede sahtecilik suçlarında, ispat gücü bakımından belgeler, hususi belgeler, aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgeler ve sahteliği sabit (ispat) oluncaya kadar geçerli belgeler olmak üzere üç şekilde tasnif olunabilir.Ancak inceleme konumuz, sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belgeler aşağıda verilmiştir

>>>

Suret Resmi Varakalar

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bazen resmi varakanın önce aslı tasdik edilir bilahare ihtayaç kadar da sureti tasdik edilir.Bundan dolayı bu tip resimi varakalarda asıl ve suret ayrımı yapılır >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.6696 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi