Online-Hukuk.Org

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR

sayfa: 1 kayıt sayısı:3

Örgütlü Suçlara Bakmakla Görevli Mahkeme

Hukukçu Mehmet Boztepe

Örgütlü suçlara bakmakla görevli mahkeme aşağıda açıklanmıştır.

>>>

Suç Örgütü(Çete)

Hukukçu Mehmet Boztepe

1-)Suç örgütü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu 220. maddesinde düzenlenmiş; ancak, madde metninde suç örgütünü tanımına yer verilmemiştir. Suç Örgütünün tanımı doktrin ve Yüce Yargıtay’a bırakılmıştır. Ülkemiz tarafından 13.12.2000 tarihinde imzalanan ve iç hukuk hükmü haline gelen Sınırı Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin (SASMUS ) 2/a maddesinde; “Örgütlü suç grubu” doğrudan veya dolaylı olarak mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek amacıyla belli bir süreden beri var olan ve bu sözleşmede belirtilen bir veya daha fazla ağır suç veya yasadışı eylemi gerçekleştirmek amacıyla hareket eden 3 veya daha fazla kişiden oluşan yapılanmış bir grup anlamına gelir şeklinde tanımlanmıştır. >>>

Terör Suçlar

Hukukuçu MEHMET BOZTEPE

Terörün tanımına 3713 Sayılı Yasanın 1. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre terör; cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

>>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.0457 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi